Blijft Allah van ons houden, ondanks onze zondes?

De uitspraak “Allah houdt van ons; als Hij niet van ons zou houden, zou Hij ons niet hebben geschapen en ons met al deze gunsten hebben gezegend.” is volkomen to the point.

Elke zonde is een opstandigheid en een gebrek aan respect tegen God. Is het mogelijk dat Allah houdt van respectloosheid en de respectloze persoon?

Het is echter een vereiste van de wijsheid van de beproeving die de mens wordt aangedaan, dat hij de uitrusting heeft waarmee hij ook kan zondigen. Daarom houdt Allah er rekening mee wie onder welke omstandigheden en om welke redenen zonden begaat. Zo zijn bijvoorbeeld de zonden van Profeet Adam, vrede zij met hem, die door zijn eigen ik en de Satan werd misleid, en die van de Satan die bewust tegen God in opstand kwam vanwege zijn hoogmoed, niet hetzelfde. De een had de kans om berouw te tonen en voor de ander was deze deur gesloten.

In de Koran staat in vele verzen geschreven wie God niet liefheeft. Allah houdt geen rekening met iemands zelf, maar Hij houdt rekening met iemands eigenschappen en kwaliteiten. Anders zijn allen Zijn kunstwerken. Natuurlijk houdt Hij van Zijn kunstwerken. Niettemin spelen de daden die de mens met zijn eigen vrije wil verricht een rol bij het al dan niet geliefd zijn. In de vertaling van enkele Koranverzen hieronder zien we bepaalde geliefde en ongeliefde eigenschappen:

“God houdt zeker niet van hen die de grenzen overschrijden.” (De Koran, Al-Baqarah 2:190)

“God bemint hen die zich toeleggen op het goede, wetende dat God hen ziet.” (De Koran, Al-Baqarah 2:195)

“God houdt zeker niet van wanorde en verderf.” (De Koran, Al-Baqarah 2:205)

“God houdt zeker van hen die zich tot Hem wenden in oprecht berouw (van vroegere zonden en dwalingen), en Hij houdt van hen die zichzelf reinigen.” (De Koran, Al-Baqarah 2:222)

In de Koran wordt benadrukt dat God niet houdt van “de ongelovigen, de onderdrukkers, de wanordelijken, de verkwisters, de onaangepasten, de hoogmoedigen, de verraders, de zondaars”, terwijl Hij houdt van “de vromen, de rechtvaardigen, degenen die op Allah vertrouwen (tawakkul), de geduldigen”.

Het is heel gewoon dat een moeder te beledigd is om haar kind te vergeven vanwege haar/zijn bepaalde oneerbiedige daden, zelfs als zij bepaalde andere oneerbiedige daden tolereert. Het is zeer onaangenaam om van lelijke dingen te houden naast de goede
*** Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie) ***

Had je hier wat aan?
Over de auteur
Osman Celil

Osman Celil is een imam / geestelijk verzorger, geboren en getogen in Nederland. Na het afronden van zijn studie; islamitische theologie, is hij actief geweest in verscheidene moskee├źn als imam. Tegenwoordig is hij werkzaam als geestelijk verzorger in diverse (jeugd)gevangenissen.