Is de rechtvaardigheid van Allah alleen geldig voor de moslims? Of voor iedereen?

De rechtvaardigheid van Allah geldt voor iedereen, of hij nu moslim is of niet. Allah heeft het onrecht en de onderdrukking van mensen, ongeacht hun godsdienst, onwettig gemaakt. Is het mogelijk dat Allah, die het de mensen onwettig maakt om anderen onrecht aan te doen en te onderdrukken, de mensen onderdrukt door van de rechtvaardigheid af te zien?

Het wordt benadrukt door de zinsnede “noch is uw Heer ooit onrechtvaardig jegens Zijn dienaren” in het volgende vers: “Wie goed doet, doet zijn eigen ziel goed; wie kwaad doet, doet zijn eigen ziel kwaad; en uw Heer is Zijn dienaren nooit onrechtvaardig” (Fussilat, 41/46), dat niemand onderdrukt zal worden en dat daarom iedereen rechtvaardig behandeld zal worden, ongeacht zijn godsdienst.

Er zijn vele verzen over deze kwestie. Twee verzen die zich rechtstreeks tot de ongelovigen richten zijn de volgende:

“(Minachtend) zijn zijde buigend, om (de mensen) van het pad van Allah af te leiden; voor hem is er schande in dit leven en op de Dag des Oordeels zullen Wij hem de straf van het branden (het Vuur) doen proeven. (Er zal gezegd worden): “Dit is wegens de daden die uw handen hebben verricht; voorzeker, Allah is niet onrechtvaardig jegens Zijn dienaren.”(Hadj, 9-10)

Het volgende vers zegt dat geen daad, klein of groot, verloren zal gaan en dat elke daad zal worden beloond of gestraft: “Dan zal een ieder die een atoomgewicht aan goeds heeft gedaan, het zien! En een ieder die een atoomgewicht aan kwaad heeft gedaan, zal het zien.” (az-Zilzal, 99/7-8)

“Zarra” genoemd in de verzen betekent een kleine mier of een deeltje dat alleen in het zonlicht kan worden gezien. Wat hier bedoeld wordt is het aangeven van de verantwoordelijkheid van de mens door middel van het kleinste dat de menselijke zintuigen kan interesseren. Het werkelijke doel is te verklaren dat de kleinste goede of slechte daad niet verloren zal gaan in het oog van Allah.

Had je hier wat aan?
Over de auteur
Osman Celil

Osman Celil is een imam / geestelijk verzorger, geboren en getogen in Nederland. Na het afronden van zijn studie; islamitische theologie, is hij actief geweest in verscheidene moskee├źn als imam. Tegenwoordig is hij werkzaam als geestelijk verzorger in diverse (jeugd)gevangenissen.