Is een hypotheek toegestaan?

Het is niet toegestaan een huis of iets anders te kopen door middel van riba/hypotheek (rente), of dat nu in een moslimland is of in een niet-islamitisch land, vanwege de algemene betekenis van het bewijs, dat riba verbiedt en degene die het consumeert en degene die het betaalt vervloekt. Dit is de mening van de meerderheid van de geleerden.

De Hanafis zijn van mening dat het toegestaan is om riba te nemen van niet-moslims in dar al-harb (plek waar moslims in een strijd/onderdrukking leven), en dat elk contract of transactie die een moslim ten goede komt geldig is, zolang het gebaseerd is op wederzijdse instemming en geen enkele vorm van bedrog of verraad met zich meebrengt.

Al-Kasaani zei in Badaa’i’ al-Sanaa’i’ (7/132): Hierop gebaseerd, als een moslim een dar al-harb vreedzaam binnengaat, en een contract aangaat met een niet-moslim of enig contract dat ongeldig is volgens de islamitische regels, dan is dat toegestaan volgens Abu Haneefah en Muhammad (moge Allah hen genadig zijn). Hetzelfde geldt als hij een gevangene is die door hen wordt vastgehouden of als hij moslim is geworden in dar al-harb en niet is gemigreerd om zich bij ons aan te sluiten, en hij een contract heeft gesloten met een niet-moslim. De basis voor hun opvatting is dat het nemen van riba onder de noemer consumeren van rijkdom valt, en het consumeren van de rijkdom van een harbi niet-moslim is geoorloofd. Dat komt omdat er geen bescherming is voor het bezit van een harbi niet-moslim. Dus de moslim mag het nemen mits er geen sprake is van verraad of bedrog; en als de andere partij zijn toestemming geeft is er geen sprake van bedrog. Einde citaat.

Ibn al-Hammaam zei in Fath al-Qadeer (7/39): Het lijkt erop dat het voor de moslim toegestaan is om transacties op basis van riba te verrichten, mits het de moslim is die er beter van wordt. Einde citaat.

Zie: Tabyeen al-Haqaa’iq (4/97); al-‘Inaayah Sharh al-Hidaayah (7/38); Haashiyat Ibn ‘Aabideen (5/186).

Hieruit blijkt dat de Hanafis het toelaatbaar achten om riba te nemen van een kaafir die een harbi is – in dar al-harb – omdat zijn vermogen in principe toelaatbaar is, dus is het toelaatbaar om het met zijn toestemming te nemen door middel van riba.

Maar wat betreft een moslim die riba betaalt aan een kaafir, dat is niet toegestaan.

Het is dus duidelijk dat degenen die fatwa’s uitvaardigen die zeggen dat het toegestaan is voor moslims om riba te betalen in kaafir-landen, gebaseerd op de Hanafi-opvatting, zich vergissen.

In feite is alle riba haraam, en het maakt geen verschil of het tussen twee moslims is of tussen een moslim en een kaafir. Degene die riba consumeert en degene die het betaalt, krijgen beiden een strenge waarschuwing. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“O jullie die geloven! Vreest Allah en doet afstand van wat er overblijft (aan jullie toekomt) van Ribaa (vanaf nu) als jullie (werkelijk) gelovigen zijn.

  1. En indien gij het niet doet, neemt dan een oorlogsbericht aan van Allah en Zijn Boodschapper, maar indien gij berouw toont, zult gij uw kapitalen hebben. Doet niet onrechtvaardig (door meer te vragen dan uw kapitalen), en u zal niet onrechtvaardig behandeld worden (door minder te ontvangen dan uw kapitalen)”

[al-Baqarah 2:278-279]

En Muslim (1598) verhaalde dat Jaabir (moge Allah tevreden met hem zijn ) zei: De Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) vervloekte degene die riba consumeert en degene die het betaalt, degene die het opschrijft en de twee die er getuige van zijn, en hij zei: zij zijn allen gelijk.

Ibn Qudaamah (moge Allaah hem genadig zijn) zei in al-Mughni (4/47): Het verbod op riba in dar al-harb is hetzelfde als het verbod op riba in dar al-Islam. Dit is de mening van Maalik, al-Awzaa’i, Abu Yoosuf, al-Shaafa’i en Ishaaq. … omdat Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“[Allaah heeft] Riba verboden”

[al-Baqarah 2:275]

“Degenen die Riba consumeren zullen niet staan (op de Dag der Opstanding) behalve als het staan van een persoon die geslagen wordt door Shaytaan (Satan) waardoor hij krankzinnig wordt”

[al-Baqarah 2:275]

“O jullie die geloven! Vreest Allah en doet afstand van wat er overblijft van Ribaa”

[al-Baqarah 2:278]

En de Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) zei: “Wie iets extra’s betaalt of iets extra’s vraagt, heeft zich beziggehouden met riba.”

Had je hier wat aan?
Over de auteur
Osman Celil

Osman Celil is een imam / geestelijk verzorger, geboren en getogen in Nederland. Na het afronden van zijn studie; islamitische theologie, is hij actief geweest in verscheidene moskeeën als imam. Tegenwoordig is hij werkzaam als geestelijk verzorger in diverse (jeugd)gevangenissen.