Wat is Shirk (afgoderij)?

Shirk betekent partnerschap en het is het tegenovergestelde van eenheid (tawheed). Sharik betekent partner.

De Koran roept de mensen op om de eenheid van Allah te accepteren en verbiedt de mensen ten strengste om deelgenoten te associëren met Zijn persoonlijkheid of eigenschappen.

De Koran stelt dat shirk een grote zonde en onderdrukking is die God, de Almachtige, nooit zal vergeven en dat Hij de zonden behalve shirk zal vergeven van de mensen die Hij wil.

Het is een grote zonde en een grote onderdrukking voor de mens, aan wie alles op aarde is aangewezen om te dienen en aan wie het bestuur van alles is gegeven, om sommige wezens die hem dienen als goden te aanvaarden en hen te aanbidden in plaats van Allah.

Shirk is een zonde en onderdrukking, niet alleen omdat het een schending is van de rechten van Allah en dat het laster en belediging inhoudt, maar ook omdat het een grote belediging en schending is van de rechten van het universum en van alle schepselen.

Soorten shirk

Belangrijkste soorten shirk zijn de volgende:

  1. Het verlaten van Allah en het aanbidden en aanbidden van levende en niet-levende dingen anders dan Hem.
  2. Het geloven in Allah, maar met Hem deelgenoten vereenzelvigen, d.w.z. geloven dat sommige andere wezens de eigenschap van goddelijkheid hebben.

Het geloof in drie-eenheid in het Christendom valt onder dit deel…

  1. 3. Aanvaarding dat er een schepper van deze wereld is, maar aanbidding van niet-levende dingen zoals afgoden en beelden om tot Hem te naderen.
    Idolatrie valt onder dit onderdeel.
  2. Een andere vorm van shirk is het aanvaarden van sommige mensen als Heer, dat wil zeggen het gehoorzamen van hun bevelen en het vermijden van hun verboden in plaats van de bevelen en verboden van Allah door hen blindelings te geloven. In de Koran wordt gezegd, dat joodse mensen hun rabbi’s en christenen hun geestelijken als Heren aanvaarden.
  3. De meest voorkomende vorm van shirk is die waarin de mens blindelings zijn eigen hartstochten en begeerten gehoorzaamt en zijn begeerten als een goddelijkheid ziet.

In de Koran worden dat soort mensen veroordeeld door dit vers:
“Ziet gij zo iemand die zijn eigen hartstocht (of impuls) tot zijn god neemt?”

  1. Er is nog een andere vorm van shirk: verborgen shirk, dat is riya (huichelarij). Dat is, in plaats van te bidden en te aanbidden alleen ter wille van Allah, te bidden en te aanbidden opdat andere mensen hen zullen zien en hem zullen waarderen. Het op die manier aanbidden is een soort van deelgenoten associëren met Allah. Onze Profeet heeft dit omschreven als verborgen shirk.

Een gelovige moet alle vormen van shirk vermijden, zowel verborgen als zichtbaar, openlijk of bedekt. De ware eenheid kan alleen op deze manier worden verkregen.
Alle vormen van shirk worden in de Koran streng afgewezen; het ware geloof van eenheid wordt aan de mensheid gepredikt.

Had je hier wat aan?
Over de auteur
Osman Celil

Osman Celil is een imam / geestelijk verzorger, geboren en getogen in Nederland. Na het afronden van zijn studie; islamitische theologie, is hij actief geweest in verscheidene moskeeën als imam. Tegenwoordig is hij werkzaam als geestelijk verzorger in diverse (jeugd)gevangenissen.