Osman Celil

Is een hypotheek toegestaan?

Het is niet toegestaan een huis of iets anders te kopen door middel van riba/hypotheek (rente), of dat nu in een moslimland is of in een niet-islamitisch land, vanwege de algemene betekenis van het bewijs, dat riba verbiedt en degene die het...

Lees meer

Is het vieren van een verjaardag toegestaan?

In de Islam is er geen wettelijk beletsel om verjaardagen te vieren, omdat het deel uitmaakt van het onszelf herinneren aan de zegen van het bestaan en de schepping. Deze betekenis is niet in tegenspraak met de hadith die Anas ibn Malik vertelde...

Lees meer

Waarom moeten moslima’s zich bedekken?

Het principe dat de naam het ding transformeert naar zijn betekenis wordt duidelijk in het feit dat tasattur de vrouw die het verbergt in een juweel transformeert. De waarde van dat juweel neemt toe naarmate de vrouw het beschermt en zichzelf bedekt...

Lees meer

Waarom bidden moslims 5x per dag?

In de morgen verkeert de mens in een toestand alsof hij een nieuw leven is begonnen en over de lichaamskracht beschikt die nodig is voor de dagelijkse bezigheden om in zijn levensonderhoud te voorzien. Het is Allah die hem deze vitaliteit geeft en...

Lees meer

Is Jihad het voeren van oorlog?

Sommige schrijvers uit het Westen redeneren het begrip Jihad opzettelijk uit alsof het alleen om oorlog gaat, en veronachtzamen de andere betekenissen. Terwijl jihad een meer omvattende betekenis heeft, die elke vorm van strijd voor Gods zaak omvat...

Lees meer

Is er een zonde die Allah niet vergeeft?

Er is geen zonde die niet vergeven kan worden na berouw te hebben getoond. Wij kunnen echter niet weten of de zonde zal worden vergeven of niet. Allah kan de zonde wel of niet vergeven na berouw te hebben getoond. Het berouw moet de voorwaarden van...

Lees meer

Wat is Shirk (afgoderij)?

Shirk betekent partnerschap en het is het tegenovergestelde van eenheid (tawheed). Sharik betekent partner. De Koran roept de mensen op om de eenheid van Allah te accepteren en verbiedt de mensen ten strengste om deelgenoten te associëren met Zijn...

Lees meer