Waarom bidden moslims 5x per dag?

In de morgen verkeert de mens in een toestand alsof hij een nieuw leven is begonnen en over de lichaamskracht beschikt die nodig is voor de dagelijkse bezigheden om in zijn levensonderhoud te voorzien. Het is Allah die hem deze vitaliteit geeft en die hem succesvol zal maken in zijn pogingen om zijn brood te verdienen. Daarom is de mens verplicht het morgengebed te verrichten om Hem te danken voor de overvloed van gezondheid die Hij heeft geschonken en om hulp van Hem te ontvangen bij zijn wereldse inspanningen.

Elke dag, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat, profiteert de mens van de overvloed van het leven, de gezondheid en de geest die Allah hem heeft geschonken. Dankzij deze gunsten wordt hij succesvol in wereldse zaken. Het middag- en het namiddaggebed werden verricht opdat de mens dankbaar zou zijn voor de verworvenheden die hij verkrijgt en opdat deze activiteiten de geest niet in achteloosheid en somberheid zouden brengen.

Het avondgebed werd verricht opdat de dagelijkse bezigheden en inspanningen die op het punt staan te eindigen als de avond nadert, zouden worden beëindigd door een geestelijke aanbidding en opdat het een teken van dankbaarheid zou zijn voor de verworvenheden en voordelen die die dag zijn verkregen.

Daarna zal de mens het rijk van de slaap binnengaan. Alvorens in dit rijk aan te komen, dat een toonbeeld van de dood is en dat wordt beschouwd als een periode van rust en ontspanning, zal het beëindigen van de dag met een gewijde aanbidding, om naar dat rijk over te gaan met goddelijk welbehagen en een geestelijk ontwaken en om Allah om vergiffenis en barmhartigheid te smeken, een teken zijn van een mooi einde; daarom wordt het nachtgebed verricht.

Aan de andere kant zijn er 5 verschillende fasen in het leven van zowel mensen als de andere wezens om mensen heen: geboren worden, opgroeien, stagneren, oud worden en sterven.

Overeenkomstig die fasen heeft onze Schepper ons opgedragen 5 dagelijkse gebeden te verrichten, opdat wij een mooi evenwicht zullen bereiken tussen ons materieel en geestelijk bestaan en onze inspanningen. Wij kunnen Hem niet genoeg danken omdat Hij ons opdroeg zo’n aanbidding te verrichten die heilig is, materieel en die zoveel voordelen bevat.

De wijsheid achter de verdeling van de gebeden in 5 maal per dag is niet beperkt tot wat wij hierboven hebben vermeld.

De volgende uitleg van verduidelijkt de kwestie:

“Zoals de secondewijzer, de minutenwijzer, de uurwijzer en de dagwijzer van een klok die de weken vertelt naar elkaar kijken, voorbeelden van elkaar zijn, en elkaar opvolgen, zo ook zijn de omwentelingen van dag en nacht, die zijn als de seconden van deze wereld – een grote klok van de Almachtige God – en de jaren die de minuten ervan vertellen, en de stadia van de levensloop van de mens die de uren vertellen, en de tijdperken van de levensloop van de wereld die de dagen vertellen naar elkaar kijken, voorbeelden van elkaar, lijken op elkaar, en roepen elkaar in herinnering.

Bijvoorbeeld:

De tijd van Fajr, de vroege ochtend: Deze tijd tot zonsopgang lijkt op en roept herinneringen op aan de vroege lente, het moment van conceptie in de moederschoot, en de eerste van de zes dagen van de schepping van de hemelen en de aarde; het herinnert aan de Goddelijke daden die daarin aanwezig zijn…”

Had je hier wat aan?
Over de auteur
Osman Celil

Osman Celil is een imam / geestelijk verzorger, geboren en getogen in Nederland. Na het afronden van zijn studie; islamitische theologie, is hij actief geweest in verscheidene moskeeën als imam. Tegenwoordig is hij werkzaam als geestelijk verzorger in diverse (jeugd)gevangenissen.