Is het vieren van een verjaardag toegestaan?

In de Islam is er geen wettelijk beletsel om verjaardagen te vieren, omdat het deel uitmaakt van het onszelf herinneren aan de zegen van het bestaan en de schepping.

Deze betekenis is niet in tegenspraak met de hadith die Anas ibn Malik vertelde waarin de Profeet naar Medinah kwam en zich realiseerde dat de mensen twee dagen hadden waarop ze speelden en vreugde uitten, dus vroeg hij “wat zijn die dagen?” en de mensen zeiden “we speelden en hadden plezier in deze twee dagen in de pre-Islamitische periode”, dus de Profeet zei “God heeft die dagen vervangen door betere, de dag van Adha en de dag van Fitr”.

Daarom zijn de enige twee feesten die Moslims vieren de dag van Adha (offerfeest) en de dag van Fitr (verbreken van het vasten) maar dat betekent helemaal niet dat men geen verjaardagen en andere speciale gelegenheden in iemands leven mag vieren zoals huwelijksverjaardagen, verjaardagen etc.. zolang we deze gelegenheden maar niet als feesten of vieringen benoemen. Ook in alle gevallen bij het vieren van verschillende gelegenheden, moeten wij ons onthouden van het begaan van allerlei verboden. Verjaardagen vallen onder Gods geboden waarin Hij zegt: “en herinner hen aan de dagen van God” 14:5 en tot de dagen van God behoren de verjaardagen en de dagen van de overwinning.

God, de Verhevene, heeft geen nieuwigheid en vernieuwing verboden in de vieringen, de geneugten en de wijzen van leven. Op dezelfde wijze als wij in ons dagelijks leven nieuwe snufjes en instrumenten gebruiken, is er evenmin een probleem met het beoefenen van dergelijke tradities. Het vieren van verjaardagen is een aangename toestand en een gelegenheid waarbij een mens zijn komst naar deze wereld gedenkt. Wij keuren deze traditie niet af en aanvaarden evenmin het blindelings importeren van de zeden en tradities van anderen, omdat wij er vast van overtuigd zijn dat, als er al tradities worden aanvaard, dit met waakzaamheid en bewustheid van de Ummah (Moslims) moet gebeuren. Indien dergelijke tradities aan een Islamitische samenleving worden opgedrongen, kunnen de Moslims ernaar streven deze te ontwikkelen en te wijzigen op een zodanige wijze dat zij aan de Islamitische normen voldoen. Het vieren van verjaardagen kan een gelegenheid zijn om dankbaarheid uit te drukken en God te verheerlijken

Had je hier wat aan?
Over de auteur
Osman Celil

Osman Celil is een imam / geestelijk verzorger, geboren en getogen in Nederland. Na het afronden van zijn studie; islamitische theologie, is hij actief geweest in verscheidene moskee├źn als imam. Tegenwoordig is hij werkzaam als geestelijk verzorger in diverse (jeugd)gevangenissen.