Waarom moeten moslima’s zich bedekken?

Het principe dat de naam het ding transformeert naar zijn betekenis wordt duidelijk in het feit dat tasattur de vrouw die het verbergt in een juweel transformeert. De waarde van dat juweel neemt toe naarmate de vrouw het beschermt en zichzelf bedekt en verbergt.

Het verband dat met de dingen wordt gelegd, maakt ze waardevol of waardeloos, afhankelijk van waar ze worden gebruikt. De naam die we aan de dingen geven brengt de eigenschappen van die dingen tot stand. Elk attribuut dat een ding krijgt, bepaalt zijn plaats.

As-Sattar, een van de mooie namen van de Almachtige God, betekent terminologisch degene die fouten en zonden verbergt, bedekt en verbergt. Het woord tasattur betekent zich bedekken.

Tasattur, dat tot nu toe beschouwd werd als een aanduiding van eerbaar zijn, betekent dat niet voor mensen die zich van hun natuur hebben verwijderd.

Wat we kunnen zien als we de geschiedenis van de gemeenschappen onderzoeken, is het feit dat wat normaal, wijdverspreid en essentieel is, tasattur is. In sommige naties werd tasattur beschouwd als de indicator die het niveau van eer bepaalde. Aan de andere kant werd naaktheid beschouwd als een teken van schande en verachting en het werd veroordeeld en berispt door bijna alle naties door de geschiedenis heen.

De Koran vertelt ons “tasattur is een goede manier om de voorkeur te krijgen om bekend te worden en niet te worden lastiggevallen”. (al-Ahzab, 59)

Onze Heer, die ons als mensen heeft geschapen en die het woord mens heeft gedefinieerd, die ons heeft geïnformeerd over onze aard, die ons als moslims heeft geschapen en die het woord moslim heeft gedefinieerd, die ons heeft geleerd wat de islam is, die ons naakt heeft geschapen, die ons kuisheid en eer heeft gegeven, die ons heeft bedekt en die onze fouten heeft bedekt, wil dat gelovige vrouwen gekend en gedefinieerd worden als bedekt.

Als persoon in tasattur gekend te zijn, betekent niet gekend te zijn door mensen alleen maar ook door alle schepselen; niet gemolesteerd te zijn betekent niet mishandeld te worden door mensen alleen maar goed behandeld te worden door de schepselen.

In tasattur zijn is gelijkwaardig aan zichzelf beschouwen als behorend tot de ummah van Hz. Mohammed (VZMH).

Een andere reden achter tasattur is dat de vrouw zichzelf als beschermd beschouwt en anderen in staat stelt haar te onderscheiden als iemand die beschermd moet worden.

Deze intentie bepaalt de aard en de kwaliteit van die aard. Wat beschermd moet worden, kan niet tegelijkertijd een schild zijn. Zij moet aanvaarden beschermd te worden als een waardevol juweel als draagster van kuisheid en eer; zij moet dus haar kuisheid en eer als haar juweel beschouwen.

Als deze toestand, die in overeenstemming is met haar natuur, wordt gerealiseerd, zullen de mensen die de vrouw zullen beschermen en die als een schild zullen fungeren, om haar heen staan. Zij zal beschermd worden zoals de vrouw van de stam Zonen van Qaynuqa die beledigd werd, beschermd werd.

De vrouw is gekwalificeerd als bedekt. Deze eigenschap zorgt ervoor dat de mensen leren wat vrouw-zijn is, en de bescherming van het gevoel van schaamte en kuisheid in de natuur van de vrouw wordt bepaald met deze eigenschap: de vrouw is degene die bedekt is.

Had je hier wat aan?
Over de auteur
Osman Celil

Osman Celil is een imam / geestelijk verzorger, geboren en getogen in Nederland. Na het afronden van zijn studie; islamitische theologie, is hij actief geweest in verscheidene moskee├źn als imam. Tegenwoordig is hij werkzaam als geestelijk verzorger in diverse (jeugd)gevangenissen.