Osman Celil

Is epileren toegestaan?

God Almachtig schiep iedereen met een aparte schoonheid. De schoonheid waarin het zegel van eenheid op het gelaat van de mens te lezen is, is de schoonheid die eigen en natuurlijk is. Het is een teken van het slaaf zijn van Allah om het te behouden...

Lees meer

Is een tatoeage toegestaan?

Het is religieus niet toegestaan om het lichaam te laten tatoeëren, ongeacht het gebruikte materiaal. De Profeet (vzmh), die veranderingen in het natuurlijke uiterlijk van de mens, die in de beste vorm geschapen is, niet goedkeurde, verbood ook...

Lees meer

Hoe werd Alcohol verboden?

Alcoholische dranken werden verboden in het vierde jaar van de Hijra (de migratie van de moslims van Mekka naar Medina in 622), toen de joden van Bani Nadeer uit hun land werden verdreven. Toen de Profeet Mohammed (VZMH) Medina eerde met zijn...

Lees meer

Is (kick)boksen toegestaan?

Zoals bekend is boksen iets anders dan voetballen, hardlopen of worstelen. Het doel bij het boksen is elkaar te bevechten en de tegenstander te intimideren. Omdat hanen-, geiten-, kamelen-, rammen- en stierengevechten dieren lastig vallen, is het...

Lees meer