Is azijn gemaakt van wijn geoorloofd? Zijn alle azijnsoorten halal?

Voor de productie van azijn worden appels, dadels en andere vruchten gebruikt die natuurlijke alcohol bevatten.

Is azijn halal?

Alle fiqh-geleerden zijn het er unaniem over eens dat azijn geproduceerd in een omgeving met zuurstof door middel van azijnbacteriƫn halal is.

In feite verklaart de Boodschapper van Allah (vzmh) het volgende: “Azijn is zo’n lekkere specerij.” (Muslim, Sahih, Ashriba 164-169)

Is azijn gemaakt van wijn halal?

Fiqh-geleerden zijn het er unaniem over eens dat wanneer wijn, die haram is, verandert in azijn door te wachten, het halal wordt. (Wahba Zuhayli, al-Fiqhul-Islami wa Adillatuhu, III, 541)

Is azijn geproduceerd uit wijn door tussenkomst van de mens halal?

Er zijn verschillende meningen over het decreet over het veranderen van wijn in azijn door tussenkomst van de mens en of deze azijn toegestaan is om te gebruiken of niet:

Volgens de Hanafi madhhab is het toegestaan om azijn te maken van wijn en deze te consumeren. Deze azijn is halal en rein.

Het bewijs waarop zij hun mening baseren is als volgt: “Je beste azijn is degene die je uit wijn produceert.” (Bayhaqi, as-Sunanul-Kubra, VI, 38, nr: 11534)

Volgens de Shafi’s, Hanbalis en sommige Malikis is het niet toegestaan om wijn door bewuste ingreep in azijn te veranderen, omdat het zijn reinheid verliest.

De bewijzen waarop zij hun opvatting baseren zijn als volgt:

Volgens wat gemeld is van Hz. Anas b. Malik, toen Abu Talha vroeg wat hij moest doen met de wijn die als erfenis aan de wezen was nagelaten, zei de Profeet (pboeh): “Giet het uit.” Abu Talha vroeg: “Zal ik er geen azijn van maken?” De Profeet (pbuh) zei: “Nee!” (Tirmidhi, Buyu 58)

Volgens wat is gerapporteerd van Hz. Anas b. Malik, toen de Boodschapper van Allah (pboeh) werd gevraagd of het toegestaan was om azijn te maken van wijn, zei de Boodschapper van Allah (pboeh): “Nee!” (Moslim, Asjriba 11)

Hz. Omar verklaarde het volgende “Azijn gemaakt van wijn door menselijk toedoen is niet halal. Echter, als Allah de Almachtige wijn verandert in azijn (dat wil zeggen, als wijn spontaan wordt omgezet in azijn), dan wordt het halal.” (Bayhaqi, es-Sunanul-Kubra, VI, 37, nr: 11532)

Volgens deze geleerden, als wijn in azijn wordt veranderd door er, brood, ui, gist of iets anders in te doen, dan wordt die wijn niet rein. Het blijft onrein. Wat er in gedaan wordt, wordt ook vuil. Deze azijn wordt nooit rein.

Maar volgens Abu Hanifa, Awzai en Lays wordt wijn rein wanneer iemand hem in azijn verandert.

Er zijn drie vertellingen van Imam Malik. Volgens de betrouwbaarste is het haram om azijn te maken van wijn. Hij die de azijn maakt is ongehoorzaam aan Allah. Maar de azijn die gemaakt wordt is schoon. Volgens de tweede opvatting is het haram. Wijn wordt niet rein, wanneer iemand hem in azijn verandert. Volgens de derde opvatting is het halal en rein

Had je hier wat aan?
Over de auteur
Osman Celil

Osman Celil is een imam / geestelijk verzorger, geboren en getogen in Nederland. Na het afronden van zijn studie; islamitische theologie, is hij actief geweest in verscheidene moskeeƫn als imam. Tegenwoordig is hij werkzaam als geestelijk verzorger in diverse (jeugd)gevangenissen.