Mag een moslim deelnemen aan niet-islamitische feestdagen?

Het is niet geoorloofd deel te nemen aan niet-islamitische feesten om de volgende redenen:
Ten eerste: omdat dit inhoudt dat men hen imiteert of op hen lijkt, en “Wie een volk imiteert, is een van hen.” (Overgeleverd door Abu Dawood). Dit is een ernstige waarschuwing.

‘Abd-Allaahibn al-‘Aas heeft gezegd: Wie in het land van de niet-moslim woont en hun Nawrooz (Nieuwjaar) en hun Mahrajaan (feesten) viert, en hen imiteert totdat hij sterft, hij zal een verliezer zijn op de Dag der Wederopstanding.
Ten tweede: het deelnemen aan hun feesten is een soort van erkenning van hun feesten. Allah zegt (interpretatie van de betekenis): “O jullie die geloven! Neemt de Joden en de Christenen niet als Awliyaa’ (beschermers), zij zijn slechts Awliyaa’ van elkaar. En als iemand van jullie hen tot Awliyaa’ neemt, dan is hij zeker één van hen… “[al-Maa’idah 5:51]

Ten derde: Feesten zijn een zaak van godsdienst en geloof, niet een zaak van wereldse gewoonten, zoals blijkt uit de hadith: “Ieder volk heeft zijn Eid (feest), en dit is onze Eid.”

Ten vierde: “En degenen die geen getuige zijn van valsheid, en als zij een of ander slecht spel of slechte praat voorbijgaan, gaan zij er waardig aan voorbij” [al-Furqaan 25:72 -interpretatie van de betekenis].

De geleerden interpreteerden deze vers als een verwijzing naar de feesten van afgod-dienaren. Het is hun niet geoorloofd kaarten te geven voor hun feesten, of hen kaarten te verkopen of andere dingen die zij nodig hebben voor hun feesten, zoals lichtjes, bomen of voedsel -met inbegrip van kalkoen, zuurstokken, enz.

Had je hier wat aan?
Over de auteur
Osman Celil

Osman Celil is een imam / geestelijk verzorger, geboren en getogen in Nederland. Na het afronden van zijn studie; islamitische theologie, is hij actief geweest in verscheidene moskeeën als imam. Tegenwoordig is hij werkzaam als geestelijk verzorger in diverse (jeugd)gevangenissen.