Is het toegestaan om sigaretten te verkopen?

Hasanayn Mahluf, de moefti (iemand die Fatwa’s geeft) van Egypte, stelt in zijn boek “Fatawa Shar’iyya” dat het niet haram is om sigaretten te verkopen. Echter, zelfs als het halal is, is het niet tayyib (rein). Sommige winsten zijn niet alleen halal maar ook tayyib, dat is een mate van acceptatie boven halal zoals het verkopen van miswaks.

In sigaretten zit geen voordeel voor de gezondheid van de mens, integendeel, het is schadelijk. Er is geen heiligheid in zoals het verkopen van iets dat sunnah is. Echter, het verkopen van sigaretten is toegestaan vanwege wanhoop genaamd “umum al-balwa” (openbare aandoening). Het wordt niet beschouwd als zuivere winst.

UMUM AL-BALWA

Balwa betekent ongeluk, aandoening, kwelling, moeilijkheid enz. Umum betekent algemeen, iedereen. Daarom betekent umum al-balwa een kwelling en ontbering die iedereen omvat.

Terminologisch betekent umum al-balwa het geven van een speciaal decreet over iets dat moeilijk te vermijden is en waar het publiek aan verslaafd is.

Onze godsdienst is een godsdienst van gemak. In de Koran staat het volgende: “Allah heeft alle voorzieningen voor jullie voorzien, Hij wil jullie niet in moeilijkheden brengen.” (al-Baqara, 2/185) Daarom is umum al-balwa een secundaire bron van fiqh geweest. De moeilijkheden en kwellingen die de meerderheid van de moslims treffen, worden op basis van deze regel verlicht. Wij zullen er enkele voorbeelden van geven:

Het is geoorloofd het gebed te verrichten met de kleren besmeurd met waterdruppels en modder die moeilijk te vermijden zijn omdat ze van de straat zijn gespat.

Het is geoorloofd voor verontschuldigde mensen om het gebed te verrichten met de kleren besmeurd vanwege hun verontschuldigingen.

Het is toegestaan voor kinderen om de Koran vast te houden zonder wudu om de Koran te leren.

Het is toegestaan om iemands voorste of achterste deel naar de qiblah te draaien in de toiletten in de gebouwen. (Ibn Nujaym, al-Ashbah wan-Nazair, Caïro 1968, p. 76-77)

Het is toegestaan voor artsen en verplegers om naar de geslachtsdelen van vrouwen en mannen te kijken voor behandeling.

Echter, de decreten waarover nass (verzen en degelijke hadiths) bestaan, kunnen niet worden verlicht vanwege umum al-balwa. Het is niet mogelijk om te decreteren dat urine niet vies is vanwege umum al-balwa aangezien urine gemakkelijk de kleding van de man bevuilt omdat er nass is met betrekking tot deze kwestie. (Atıf Bey, Mecelle Kavâid-i Kulliyye Şerhi, İstanbul 1327, p. 25).

Had je hier wat aan?
Over de auteur
Osman Celil

Osman Celil is een imam / geestelijk verzorger, geboren en getogen in Nederland. Na het afronden van zijn studie; islamitische theologie, is hij actief geweest in verscheidene moskeeën als imam. Tegenwoordig is hij werkzaam als geestelijk verzorger in diverse (jeugd)gevangenissen.